Markedshager er i vinden

Markedshager er i vinden

Vi får stadig inn nye bøker om det populære temaet.

Markedshager, andelsbruk, permakultur, urbant hagebruk er ganske nye begrep i det norske språket. Interessen for denne produksjonsmetoden har nærmest eksplodert, og det er forståelig, da dette handler om å produsere mat etter økologiske prinsipper.   

Produksjonen foregår nok mest på mindre bruk, da den er en fysisk arbeidskrevende produksjonsform. Men vi ser også at det er økende interesse for. 

Dette har også vekket de unges interesse for å produsere egen og sunn mat. Dette ser vi godt på de gode søkertallene på gartner.

Hvis du ønsker å finne bøker om temaet, kan du skrive søkeord som f.eks. permakultur, markedshage, urban, i søkefeltet under

Språkvelger